Διακήρυξη της νΚΑ

Τo κείμενο της Διακήρυξης που ακολουθεί, είναι αποτέλεσμα ενός πραγματικά πλούσιου και γόνιμου διαλόγου, μιας ζωντανής και «εφ’ όλης της ύλης» συζήτησης, που «επισφραγίστηκε» με την πανελλαδική Συνδιάσκεψη της οργάνωσής μας στις 25 και 26 Μαΐου 1996.