Όπως ψηφίστηκε στη 2η Συνδιάσκεψη της νΚΑ το Μάη του 1996