Απόφαση του 3ου συνεδρίου της νΚΑ / 26-27-28 Φλεβάρη 2010
Σχέδιο θέσεων - πρόταση με τίτλο "Για ένα αντικαπιταλιστικό επαναστατικό πολιτικό ρεύμα και μέτωπο στη νεολαία".
Σχέδιο θέσεων - πρόταση με τίτλο "Με τη νεολαία της εξέγερσης για μια επαναστατική εργατική απάντηση στην κρίση".
Κείμενο προβληματισμού και συμβολής στη συζήτηση (του Χ. Γραμ)
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για το συνέδριο της νΚΑ και την από 'δω και πέρα δράση μας (του Η. Καρ)
Κείμενο για τη συμβολή στην επαναθεμελίωση του κομμουνισμού (του Δ. Σερ)
Κείμενο παρέμβασης - συμβολής στο συνέδριο (των Θ. Μουγ και Π. Φραν)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Σ. Ματ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Γ. Λαουτ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Χ. Μαν)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Ν. Λαμπ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (της Α. Αλβ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (της Σ. Φιλ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Σ. Μολ, Δ. Πουλ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Ν. Καπ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Χ. Μαν)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Δ. Σιδ, Θ. Σουν, Γ. Φουντ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Ζ. Φλ, Τ. Παντ, Κ. Αρβ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Θ. Παν, Γ. Μητσ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (της ομάδας της νΚΑ για τον πόλεμο)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Μ. Αλμυρ, Δ. Φάκ, Κ. Φουρ)
Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Δ. Κώτ, Σ. Χαϊκ)