Το Κεντρικό Συμβούλιο της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, σε συνεδρίασή του στις 12 Ιανουαρίου, ενέκρινε το κείμενο των Θέσεων για την 4η Συνδιάσκεψη της οργάνωσης.
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για την 4η συνδιάσκεψη της νΚΑ του Ηλ. Καρ. / Γιαννιτσά
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για την 4η συνδιάσκεψη της νΚΑ του Αδαμ. Δημ. / Οργάνωση Μαθητών
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για την 4η συνδιάσκεψη της νΚΑ του Μαμ. Κων. / Ο.Β ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για την 4η συνδιάσκεψη της νΚΑ του Τολ. Χαλ. / Τομεακή Οργάνωση ΕΜΠ
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για την 4η συνδιάσκεψη της νΚΑ του Γιαν. Ευστ. / ΟΒ ΝΟΠΕ
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για την 4η συνδιάσκεψη της νΚΑ του B. X. / ΟΒ ν.ε. Βόλου
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για την 4η συνδιάσκεψη της νΚΑ του Χρ. Αβρ. / ΟΒ Νέων Εργαζόμενων Θεσσαλονίκης
Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για την 4η συνδιάσκεψη της νΚΑ των Γιάν Σκιν, Θωμ Σουν, Σοφ Τσάδ