Η ν.Κ.Α. μπαίνει στην τελική ευθεία προς το 4ο συνέδριο της που θα γίνει στις 13, 14 και 15 Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα. Μόλις κυκλοφόρησαν σε έντυπη μορφή οι Θέσεις του ΚΣ της ν.Κ.Α. καθώς και η πλατφόρμα 19 συντρόφων...
ΘΕΣΕΙΣ του Κεντρικού Συμβουλίου της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση για το 4ο Συνέδριο της οργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 και 15 Ιανουαρίου 2017
Πρόταση θέσεων για το 4ο συνέδριο της νΚΑ
"Η αποστράτευση ως ερώτημα και ως απάντηση - ΟΧΙ στην αναπαραγωγή αυτού που υπάρχει, ΝΑΙ στην κομμουνιστική επαναθεμελίωση." Κείμενο του συντρόφου Γιάννη Ευστ., Ο.Ν.Ε. Αθήνας ο.β. Κέντρου 1
"Ορισμένα Κριτήρια για το Πολυεθνικό Ζήτημα" Κείμενο των σ. Λουμ. Ευαγγελία, Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας, Ο.Β Φιλοσοφικής - Οικον. Κώστας, Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας, Ο.Β ΕΜΠ 1 - Παρασκ. Χριστίνα, Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας, Ο.Β Υγείας - Πέτ. Αγγελική, Οργάνωση Σπουδάζουσας Ξάνθης, Ο.Β Ξάνθης - Ευστ. Γιάννης, Οργάνωση Νέων Εργαζομένων, Ο.Β Κέντρου 1 - Καραπ. Χρήστος, Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας, Ο.Β Γεωπονική
"Η κομμουνιστική απελευθέρωση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πτώση της πατριαρχίας, ή Για ένα αστείο που θα έπρεπε να έχει σταματήσει από καιρό." Κείμενο των σ. Μιρέλλα Καβ. ΟΒ ΝΟΠΕ, Αθήνα - Ηρώ Παπ. ΟΒ ΕΜΠ1, Αθήνα - Λευτέρης Τενεκ. ΟΒ ΝΟΠΕ, Αθήνα - Άννα Τσιγ. ΟΒ Υγείας, Αθήνα
Κείμενο συμβολής για το 4ο Συνέδριο της νΚΑ, του συντρόφου Αλιμ. Φοίβου, Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας, Ο.Β. ΦΜΣ2 */
"Η αναγκαία ΕΑΑΚ, για το αντικαπιταλιστικό μόρφωμα του αύριο", κείμενο των σ. Αντύπ. Βαγγέλης, οσθ, οβ πολυτεχνείου 2 - Γρηγορ. Ρέα, οσρ, οβ ρεθύμνου - Δώδ. Λήδα, οσθ, οβ ανθρωπιστικών-νοπε - Λιτητ. Αντώνης, οσθ, οβ σθε-υγείας - Μουλ. Θοδωρή, οσα, οβ εμπ 2 - Ξυδ. Ειρήνη, οσθ, οβ ανθρωπιστικών-νοπε - Στεφ. Άλκηστη, οσθ, οβ σθε υγείας - Φανερ. Περικλής, οσθ, οβ σθε-υγείας
"Στα ίδια, οπισθοχώρηση στα παλιά ή νέα πολιτική γραμμή", κείμενο των συντρόφων Μαντ. Νίκος, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Ζωγράφου - Μινωτ. Αλέξανδρος, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Βόρεια 2
"Η συνέχεια στην τομή, και όχι η τομή στην συνέχεια", κείμενο του συντρόφου Κώστα Ευθ. μέλος της ΟΒ Νέων Εργαζομένων Πάτρας.
"Για την παρέμβαση στο πεδίο του πολιτισμού και το εγχείρημα των Αναιρέσεων", κείμενο του συντρόφου Καφ. Νίκου, ΟΣΑ ΟΒ ΦΜΣ1
"Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή", κείμενο του συντρόφου Ανδ. Θάνου, Ο.Β. Βόρεια ΙΙ, Οργάνωση Νέων Εργαζομένων Αθήνας
"Η σημασία της συζήτησης", κείμενο συμβολής των σ. Δαγ. Φάνη, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Δυτικών - Δημ. Γιάννη, ΟΣ Αθήνας ΟΒ ΕΜΠ2 - Δημ. Δημήτρη, ΟΝΕ Αθήνας, ΑΒ Νοτίων - Λουμ. Ευαγγελίας, ΟΣ Αθήνας, ΟΒ ΦΛΣ - Μουλ Χρήστου, ΟΣ Αθήνας, ΟΒ ΓΠΑ - Τσιλ Ορφέα, ΟΣ Αθήνας, ΟΒ ΕΜΠ1 - Φαμ. Παναγιώτη, ΟΣ Αθήνας, ΟΒ ΕΜΠ1
"Για το ζήτημα των Αναιρέσεων", κείμενο συμβολής των σ. Παπ. Στάθη ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Τεχνικών - Παπαν. Δημήτρης, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Επισιτισμού-εμπορίου - Ράφ. Ελένη, ΟΝΕ, ΟΒ Πειραιά
"Γιατί η πτώση της πατριαρχίας δε μπορεί να υπάρξει χωρίς την κομμουνιστική απελευθέρωση", κείμενο συμβολής της σ. Αφροδίτη Παπ., οργάνωση νέων εργαζομένων Αθήνας */
"Δουλειά οικοδόμησης VS Κεντρικό πολιτικό σχέδιο", κείμενο συμβολής των σ. Λεοντ. Παναγιώτη, Μαστ. Λάμπρου, Πετρ. Πάνου - Μέλη της ΟΒ “Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών” ΝΕ της νΚΑ
"Τα δύο αντιτιθέμενα ρεύματα των θέσεων", κείμενο συμβολής των σ. Γκορ. Αργύρη, ΟΣΑ, ΟΒ ΦΜΣ 3 - Καλ. Παναγιώτη, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Πειραιά - Καυκ. Γιώργου, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών
"Προς διερεύνηση αυτών που μας χωρίζουν και αναζήτηση αυτών που μας ενώνουν", κείμενο συμβολής των σ. Ζαφειρ. Χάρη, ΟΒ Ερευνητών, ΟΝΕ Ηρακλείου - Μαν. Μάνου, ΟΒ ΦΜΣ2, ΟΣΑ - Μουγ. Σταύρου
"Για την πρόκληση της επόμενης μέρας του φοιτητικού κινήματος " και της ΕΑΑΚ και την καταστροφή που μας απειλεί", κείμενο συμβολής των σ. Ευθύμη Αβδ. Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας, Ο.Β Υγείας - Ηλία Κωνστ.Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας. Ο.Β ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
"Για το φοιτητικό κίνημα και την ΕΑΑΚ", κείμενο συμβολής του συντρόφου Ηλία Παναγ. ΟΣΑ ΦΜΣ1
"Για μια μαζική εργατική στροφή", κείμενο συμβολής των σ. Δήμου Σουρ., ΟΒ ΟΝΕ Δυτικά - Θοδωρή Παναγ., ΟΒ ΟΝΕ ΒΚΠ - Πάνου Μαϊσ., ΟΒ ΟΝΕ Πειραιά - Πενης Γαλ., ΟΒ ΟΝΕ Έρευνας
"Για το ζήτημα της Ιδεολογίας στο εσωτερικό της πολιτικής οργάνωσης", κείμενο συμβολής του συντρόφου Γκάλ. Γιώργου, Ο. Β. Νέων Εκπαιδευτικών Ο. Ν. Ε. Θες/ νίκης
"Για την επαναστατική θεωρία και την ιδεολογική μας δουλειά", κείμενο συμβολής των σ. Μαν. Παναγιώτη, ΟΣΘ ΟΒ Πολυτεχνείου 2 - Πολ. Στάθη , ΟΣΘ ΟΒ ΣΘΕ/ΥΓΕΙΑΣ - Σακ. Νίκου , ΟΣΘ ΟΒ ΣΘΕ/ΥΓΕΙΑΣ
"Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει…", κείμενο συμβολής των σ. Νεφέλη Ζυμ., ΟΣΘ, ΟΒ ΣΘΕ-Υγείας - Μάρη Χαρ., ΟΣΘ, ΟΒ ΣΘΕ-Υγείας
"2010-2017: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία δεν γίνεται σιωπή;", κείμενο συμβολής του συντρόφου Χρήστου Αβραμ., ΟΒ Ανεργίας και επισφάλειας Θεσσαλονίκης
"Η νεολαία να ζήσει και να δουλέψει στον τόπο της", κείμενο συμβολής της συντρόφισσας Σοφίας Καισ., Ο.Β. ΦΜΣ 2 , Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας
"Σκέψεις για τη νέα εργατική βάρδια και την παρέμβασή μας στο πεδίο ανεργίας κι επισφάλειας", κείμενο συμβολής των σ. Σαλάπ. Γιάννη, ΟΒ ΚΓΠ, ΟΝΕ Αθήνας - Τζιουβ. Ολύβια, ΟΒ Έρευνας, ΟΝΕ Αθήνας
"10+1 σκέψεις για το εθνικό ζήτημα", κείμενο συμβολής του συντρόφου Αλ. Μιν. ΟΒ Βορεια 2 Ο.Ν.Ε. Αθήνας
"Ένα κείμενο συμβολής στο 4ο Συνέδριο της νΚΑ ", κείμενο συμβολής των σ. Δήμ. Λουκά, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Ζωγράφου - Σκολ . Γιάννη, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Δυτικών
"Μια εποχή στην κόλαση (των εξαρτήσεων)", κείμενο συμβολής των σ. Παναγιώτη Αλεφ., ΟΒ Νοτίων - Κατερίνα Ζουρ, ΟΒ ΝΟΠΕ -ΕΜΜΕ - Μάκη Μακ., ΟΝΕ, ΟΒ Πειραιά
"θα ζήσουμε ζωή που δεν την φανταζόμαστε", κείμενο συμβολής του συντρόφου Κώστα Γούσ., Ο.Ν.Ε Αθήνας
"Άλμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω: Σκέψεις για το φοιτητικό κίνημα", κείμενο συμβολής των σ. Πανταζόπ. Θοδωρής ΟΒ πολυτεχνείου-υγείας Πάτρας - Χατζηθ. Κώστα, ΟΒ πολυτεχνείου Πάτρας
"Μερικές σκέψεις γύρω από την ΕΑΑΚ στο σήμερα", κείμενο συμβολής των σ. Βάλια Λιο., ΟΣΑ, ΟΒ ΦΜΣ 2 - Ευθύμη Φλ., ΟΣΑ, ΟΒ ΕΜΠ 2
"Για το φοιτητικό κίνημα και τα αναγκαία βήματα για την ανασυγκρότηση του.", κείμενο συμβολής των σ. Γαβαλ. Αλέξη, ΟΣΑ, ΟΒ ΦΜΣ3 - Καραμπ. Θανάση, ΟΣΑ, ΟΒ ΦΜΣ3
"Να παραδεχτούμε την αποτυχία, για να γίνουμε αυτό που ονειρευόμασταν. Σημειώσεις για την αντεπίθεση", κείμενο συμβολής του συντρόφου Κώστα Φουρ., ΟΝΕ Αθήνας
Πολιτική Απόφαση του 4ου συνεδρίου της νΚΑ