ΘΕΣΕΙΣ του ΚΣ της νΚΑ για το 4ο Συνέδριο

ΘΕΣΕΙΣ του Κεντρικού Συμβουλίου της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση για το 4ο Συνέδριο της οργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 και 15 Ιανουαρίου 2017

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: