Κείμενα για βασικές αρχές συγκρότησης και κανόνες λειτουργίας

Συνέδριο Επανίδρυσης. Μάρτης 1995

Συνδιάσκεψη για τη Διακήρυξη, Μάης 1996

2η Συνδιάσκεψη, Μάης 1998

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: