Κείμενο διαλόγου 01

Κείμενο προβληματισμού και συμβολής στη συζήτηση (του Χ. Γραμ)