Κείμενο διαλόγου 02

Κείμενο συμβολής στη συζήτηση για το συνέδριο της νΚΑ και την από 'δω και πέρα δράση μας (του Η. Καρ)