Κείμενο διαλόγου 03

Κείμενο για τη συμβολή στην επαναθεμελίωση του κομμουνισμού (του Δ. Σερ)