Κείμενο Διαλόγου 03

"Η κομμουνιστική απελευθέρωση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πτώση της πατριαρχίας, ή Για ένα αστείο που θα έπρεπε να έχει σταματήσει από καιρό." Κείμενο των σ. Μιρέλλα Καβ. ΟΒ ΝΟΠΕ, Αθήνα - Ηρώ Παπ. ΟΒ ΕΜΠ1, Αθήνα - Λευτέρης Τενεκ. ΟΒ ΝΟΠΕ, Αθήνα - Άννα Τσιγ. ΟΒ Υγείας, Αθήνα
Κατεβάστε το αρχείο εδώ: