Κείμενο διαλόγου 04

Κείμενο παρέμβασης - συμβολής στο συνέδριο (των Θ. Μουγ και Π. Φραν)