Κείμενο διαλόγου 05

 Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Σ. Ματ)