Κείμενο Διαλόγου 05

"Η αναγκαία ΕΑΑΚ, για το αντικαπιταλιστικό μόρφωμα του αύριο", κείμενο των σ. Αντύπ. Βαγγέλης, οσθ, οβ πολυτεχνείου 2 - Γρηγορ. Ρέα, οσρ, οβ ρεθύμνου - Δώδ. Λήδα, οσθ, οβ ανθρωπιστικών-νοπε - Λιτητ. Αντώνης, οσθ, οβ σθε-υγείας - Μουλ. Θοδωρή, οσα, οβ εμπ 2 - Ξυδ. Ειρήνη, οσθ, οβ ανθρωπιστικών-νοπε - Στεφ. Άλκηστη, οσθ, οβ σθε υγείας - Φανερ. Περικλής, οσθ, οβ σθε-υγείας

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: