Κείμενο Διαλόγου 06

"Στα ίδια, οπισθοχώρηση στα παλιά ή νέα πολιτική γραμμή", κείμενο των συντρόφων Μαντ. Νίκος, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Ζωγράφου - Μινωτ. Αλέξανδρος, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Βόρεια 2

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: