Κείμενο διαλόγου 08

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Ν. Λαμπ)