Κείμενο Διαλόγου 08

"Για την παρέμβαση στο πεδίο του πολιτισμού και το εγχείρημα των Αναιρέσεων", κείμενο του συντρόφου Καφ. Νίκου, ΟΣΑ ΟΒ ΦΜΣ1
Κατεβάστε το αρχείο εδώ: