Κείμενο διαλόγου 10

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (της Σ. Φιλ)