Κείμενο Διαλόγου 10

"Η σημασία της συζήτησης", κείμενο συμβολής των σ. Δαγ. Φάνη, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Δυτικών - Δημ. Γιάννη, ΟΣ Αθήνας ΟΒ ΕΜΠ2 - Δημ. Δημήτρη, ΟΝΕ Αθήνας, ΑΒ Νοτίων - Λουμ. Ευαγγελίας, ΟΣ Αθήνας, ΟΒ ΦΛΣ - Μουλ Χρήστου, ΟΣ Αθήνας, ΟΒ ΓΠΑ - Τσιλ Ορφέα, ΟΣ Αθήνας, ΟΒ ΕΜΠ1 - Φαμ. Παναγιώτη, ΟΣ Αθήνας, ΟΒ ΕΜΠ1

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: