Κείμενο διαλόγου 11

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Σ. Μολ, Δ. Πουλ)