Κείμενο Διαλόγου 11

"Για το ζήτημα των Αναιρέσεων", κείμενο συμβολής των σ. Παπ. Στάθη ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Τεχνικών - Παπαν. Δημήτρης, ΟΝΕ Αθήνας, ΟΒ Επισιτισμού-εμπορίου - Ράφ. Ελένη, ΟΝΕ, ΟΒ Πειραιά

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: