Κείμενο διαλόγου 12

 Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Ν. Καπ)