Κείμενο Διαλόγου 12

"Γιατί η πτώση της πατριαρχίας δε μπορεί να υπάρξει χωρίς την κομμουνιστική απελευθέρωση", κείμενο συμβολής της σ. Αφροδίτη Παπ., οργάνωση νέων εργαζομένων Αθήνας
Κατεβάστε το αρχείο εδώ: