Κείμενο διαλόγου 15

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Ζ. Φλ, Τ. Παντ, Κ. Αρβ)