Κείμενο Διαλόγου 15

"Προς διερεύνηση αυτών που μας χωρίζουν και αναζήτηση αυτών που μας ενώνουν", κείμενο συμβολής των σ. Ζαφειρ. Χάρη, ΟΒ Ερευνητών, ΟΝΕ Ηρακλείου - Μαν. Μάνου, ΟΒ ΦΜΣ2, ΟΣΑ - Μουγ. Σταύρου
Κατεβάστε το αρχείο εδώ: