Κείμενο διαλόγου 16

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Θ. Παν, Γ. Μητσ)