Κείμενο Διαλόγου 18

"Για μια μαζική εργατική στροφή", κείμενο συμβολής των σ. Δήμου Σουρ., ΟΒ ΟΝΕ Δυτικά - Θοδωρή Παναγ., ΟΒ ΟΝΕ ΒΚΠ - Πάνου Μαϊσ., ΟΒ ΟΝΕ Πειραιά - Πενης Γαλ., ΟΒ ΟΝΕ Έρευνας

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: