Κείμενο Διαλόγου 19

"Για το ζήτημα της Ιδεολογίας στο εσωτερικό της πολιτικής οργάνωσης", κείμενο συμβολής του συντρόφου Γκάλ. Γιώργου, Ο. Β. Νέων Εκπαιδευτικών Ο. Ν. Ε. Θες/ νίκης

 
Κατεβάστε το αρχείο εδώ: