Κείμενο Διαλόγου 20

"Για την επαναστατική θεωρία και την ιδεολογική μας δουλειά", κείμενο συμβολής των σ. Μαν. Παναγιώτη, ΟΣΘ ΟΒ Πολυτεχνείου 2 - Πολ. Στάθη , ΟΣΘ ΟΒ ΣΘΕ/ΥΓΕΙΑΣ - Σακ. Νίκου , ΟΣΘ ΟΒ ΣΘΕ/ΥΓΕΙΑΣ
 
Κατεβάστε το αρχείο εδώ: