Κείμενο Διαλόγου 24

"Σκέψεις για τη νέα εργατική βάρδια και την παρέμβασή μας στο πεδίο ανεργίας κι επισφάλειας", κείμενο συμβολής των σ. Σαλάπ. Γιάννη, ΟΒ ΚΓΠ, ΟΝΕ Αθήνας - Τζιουβ. Ολύβια, ΟΒ Έρευνας, ΟΝΕ Αθήνας

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: