Κείμενο Διαλόγου 32

"Να παραδεχτούμε την αποτυχία, για να γίνουμε αυτό που ονειρευόμασταν. Σημειώσεις για την αντεπίθεση", κείμενο συμβολής του συντρόφου Κώστα Φουρ., ΟΝΕ Αθήνας

 
Κατεβάστε το αρχείο εδώ: