Οι Θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου για το 2ο Συνέδριο της νΚΑ

Το 2ο Συνέδριο της νΚΑ πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2000. Οι θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου δημοσιοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2000.