Ο πόλεμος στον ολοκληρωτικό καπιταλισμό

 

Το κείμενο γράφτηκε από την ομάδα της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση για το ζήτημα του πολέμου και δημοσιεύτηκε στις 16/11/2003