Το διεθνές πλέγμα του κεφαλαίου, οι καπιταλιστικές ολοκληρώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το κέιμενο γράφτηκέ από τη Ιδεολογική επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου της νΚΑ και δημοσιεύτηκε στις 17/05/2004

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: