1ο συνέδριο νΚΑ

Στις 8-10 Μαρτίου 1995 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΚΝΕ-ΝΑΡ το συνέδριο συμβολής στην επανίδρυση της Κομμουνιστικής Απελευθέρωση στη νεολαία, το οποίο αποφάσισε την ίδρυση της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Το εισηγητικό κείμενο του συνεδρίου ήταν οι Θέσεις του ΚΣ της ΚΝΕ-ΝΑΡ.

1ο συνέδριο νΚΑ - Θέσεις του ΚΣ_c