3η συνδιάσκεψη νΚΑ

3η συνδιάσκεψη νΚΑ

Το Δεκέμβριο του 2003 διεξήχθη η 3η Συνδιάσκεψη της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση.

Οι θέσεις του Κ.Σ.

3η Συνδιάσκεψη νΚΑ