Δημιουργία Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα & στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημιουργία Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα & στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι στιγμές της ιστορίας όπου πρωτο-οργανώνονται σε σωματείο οι εργαζόμενοι ενός κλάδου είναι μεγάλες και σπάνιες. Ακόμα σπανιότερες και ιδιάζουσες είναι οι στιγμές που αυτή η κίνηση σηματοδοτεί και τη δήλωση των εργαζομένων για το πώς αντιλαμβάνται τον εαυτό τους ως κλάδο της οικονομίας και της εργασίας, σπάζοντας έτσι τις ρίζες που είχαν στο ανεξέλεγκτο, χαοτικό, πολυδιασπαστικό και ανεξέλεγκτα εκμεταλλευτικό παρελθόν που μοιράζονταν από κοινού.

Μία τέτοια στιγμή αποτέλεσε η ημέρα της 15ης Μαΐου 2021, όπου ολοκληρώθηκε ο κύκλος προεργασιών που είχε ξεκινήσει  από το 2019. Με μακρύ και ανοικτό διάλογο για το αν η έρευνα αποτελεί κλάδο, για το περιεχόμενό της, για την ανθρωπογεωγραφία της παγκόσμια αλλά κυρίως στην Ελλάδα, για τις σχέσεις του προσωπικού των διαφόρων βαθμίδων. Με μακρά και ανοικτή διαδικασία κατάρτισης ενός καταστατικού που να κατοχυρώνει την προσπάθεια συγκρότησης του κλάδου σε Σωματείο, φέρνοντας στο επίκεντρο της προσοχής τις διαφωνίες που υπήρξαν, ζητώντας από το ιδρυτικό σώμα να αποφανθεί σε όλη την επικράτεια επί κυριολεκτικά υπαρξιακών ζητημάτων.

Μία μέρα που αποφασίστηκε η δημιουργία του Σωματείου να μην είναι μια διεκπεραιωτική διαδικασία, αλλά αντίθετα, να γίνει ιδρυτική συνέλευση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα σε ζωντανή σύνδεση (μ’ όλα τα τεχνικά προβλήματα) ώστε όλοι/ες οι συνάδελφοι/ισσες να  συμμετάσχουν οργανικά στις αποφάσεις που πάρθηκαν, μετατρέποντας την ιδρυτική συνέλευση σε πραγματικά ζωντανή προσπάθεια, διαδικασία-υπόδειγμα για την πανελλαδική κατεύθυνση του Σωματείου.

Μία μέρα που το ιδρυτικό σώμα τριών μεγάλων πόλεων κλήθηκε να συζητήσει αντιπαραθετικές κατευθύνσεις για μέρη του καταστατικού, από τα πιο θεμελιακά ως τα πιο τυπικά και να ψηφίσει ως πανελλαδικό σώμα τη δομή που θεώρησε πως εξυπηρετεί τις ανάγκες του με την αμεσοδημοκρατικότητα που ταιριάζει σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο.

Μία μέρα που συναντήθηκαν στο χώρο και στην πρόθεση οι διαφορετικές βαθμίδες και τύποι εργασίας που αποτελούν την ατμομηχανή της έρευνας στη χώρα: από μεταπτυχιακούς έως μεταδιδάκτορες, από τη χρόνια μαύρη εργασία έως τις εναλασσόμενες ευκαιριακές συμβάσεις ή τη σχετική ασφάλεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Επιτρέποντας μια διαδικασία-υπόδειγμα του προσδιορισμού μας ως κλάδου, θεμέλιο λίθο του Σωματείου.

Η μέρα αυτή αποτέλεσε οργανικό στόχο μας τα τελευταία χρόνια και την υποδεχθήκαμε αρχικά με αγωνία και ενθουσιασμό κι έπειτα με συγκίνηση και ικανοποίηση. Πρόκειται για μία μέρα που άργησε να έρθει, αλλά ελπίζουμε να αποτελέσει σταθμό για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στον κλάδο.

Οργάνωση Βάσης Έρευνας,
για την ημέρα της 15ης Μαΐου 2021