Εφημερίδες τοίχου της νΚΑ: Τι δε θα ακούσεις στα δελτία των 8!

Εφημερίδες τοίχου της νΚΑ: Τι δε θα ακούσεις στα δελτία των 8!

…νέα από τον Κόσμο:

…για την εργασία:

…για την υγεία: