Γιατί ο Μαρξ είχε δίκιο | 200 χρόνια Μάρξ

Γιατί ο Μαρξ είχε δίκιο | 200 χρόνια Μάρξ

Είναι γεγονός ότι ειδικά μετά το 2008, με το ξέσπασμα της σημερινής κρίσης, η θεωρία του Μαρξ έγινε vireal και ξαναμπήκε στον καθημερινό λεξιλόγιο. Παραδόξως µοιάζει κοινότοπο να παραθέτουµε αποσπάσµατα από τα πιο
αναγνωρισµένα συστηµικά ΜΜΕ (TIME, The Economist, Financial Times, κ.α.) παγκοσµίως που αναφέρονται µε τον ένα ή άλλο τρόπο στην επικαιρότητα του Μαρξ. Οι πιο άσπονδοι εχθροί του αναγκάζονται να παραδεχτούν την πληρότητα και επιστηµονικότητα της θεωρίας του και αναφέρονται σε αυτόν. Κρύβουν όµως την ουσία της, ως επαναστατικής θεωρίας, γιατί δείχνει το πεπερασµένο του καπιταλισµού και το αναπότρεπτο του ξεπεράσµατός του. Τους ενοχλεί προφανώς που ο µαρξισµός αποτελεί όπλο των εργαζοµένων στη µάχη για την απελευθέρωσή τους. Ως τέτοιο, θα τον χρησιµοποιήσουµε κι εµείς για να αποµυθοποιήσουµε 8+1 ιδεολογήµατα, που χρησιµοποιούν επιχειρηµατίες και τραπεζίτες, µέσω των ΜΜΕ τους, ώστε να εξασφαλίσουν εξουσία και κέρδη.

Ολόκληρη η μπροσούρα της Καμπάνιας:

200marx_nar_nka_ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ

Οι αφίσες της καμπάνιας: