ΝΑΡ – νΚΑ: Για τις εκλογές στην Τουρκία | Statement about the elections in Turkey

ΝΑΡ – νΚΑ: Για τις εκλογές στην Τουρκία | Statement about the elections in Turkey

Οι λαοί της Τουρκίας ψηφίζουν την Κυριακή. Το ΝΑΡ και η νΚΑ αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα του αγώνα που δίνουν οι Τούρκοι και Κούρδοι σύντροφοί μας, σε ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες, απέναντι σε ένα αδίστακτο καθεστώς. Είμαστε δίπλα σας, όπως ξέρουμε ότι είστε και εσείς στις δικές μας μάχες και στις δικές μας εκλογές. Κανείς δεν θα μας σώσει, παρά μόνο οι αγώνες μας. Χωρίς ελληνο-τουρκικό ανταγωνισμό, χωρίς ΝΑΤΟ και ΕΕ, χωρίς εκμετάλλευση. Με αδελφοσύνη, ειρήνη των λαών, αντικαπιταλιστική ανατροπή και ταξικούς αγώνες. Αλληλεγγύη, κουράγιο και καλή επιτυχία στους συντρόφους και τις συντρόφισσές μας στην Τουρκία!

The peoples of Turkey are voting on Sunday. The New Left Current for the Communist Liberation (NAR) and the Communist Liberation youth (nKA) recognize the criticality of the struggle that our Turkish and Kurdish are fighting, under particularly difficult conditions, against a ruthless regime. We are standing by your side, as we know you are too in our own battles and in our own elections. No one will save us but our own struggles. No Greco-Turkish rivalry, no NATO and EU, no exploitation. Our people need brotherhood, peace and anti-capitalist, class struggle. Solidarity, courage and good luck to our comrades in Turkey!

Pazar günü Türkiye halkları oy kullanıyor. Komünist Kurtuluş İçin Yeni Sol Akım (NAR) ve Komünist Kurtuluş Gençliği (nKA), Türk ve Kürtlerin acımasız bir rejime karşı özellikle zor koşullar altında verdiği mücadelenin öneminin farkında. Sizinle birlikteyiz çünkü sizin de kendi savaşlarımızda ve kendi seçimlerimizde olduğunuzu biliyoruz. Bizi kendi mücadelemizden başka kimse kurtaramaz. Halkımızın Yunan-Türk rekabetine, NATO’ya veya AB’ye, kapitalist sömürüye ihtiyacı yok. Halkımızın kardeşliğe, barışa ve anti-kapitalist sınıf mücadelesine ihtiyacı var. Türkiye’deki yoldaşlarımıza dayanışma, cesaret ve iyi şanslar!