5ο Συνέδριο: Το νέο Κεντρικό Συμβούλιο της νΚΑ

5ο Συνέδριο: Το νέο Κεντρικό Συμβούλιο της νΚΑ

Το 5ο Συνέδριο της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, που πραγματοποιήθηκε στις 17,18 και 19 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα, εξέλεξε το νέο Κεντρικό Συμβούλιο (ΚΣ) της οργάνωσης.

Το σώμα του συνεδρίου αποφάσισε το ΚΣ να είναι 37μελες. Λόγω ισοψηφίας εκλέγονται 38. Το νέο ΚΣ στην πρώτη του συνεδρίαση θα εκλέξει τα όργανα και τις επιτροπές του, και θα αποφασίσει και για την τελική του διάρθρωση.

Τα μέλη που εκλέχθηκαν στο νέο Κεντρικό Συμβούλιο από την ψηφοφορία της Κυριακής 19/12/2021 είναι (αλφαβητικά) τα παρακάτω: