Προκήρυξη ΝΑΡ – νΚΑ για την εργατική Πρωτομαγιά.

Προκήρυξη ΝΑΡ – νΚΑ για την εργατική Πρωτομαγιά.

NAR_ProkirixiA4-1_May2020