Προκήρυξη της νΚΑ προς τους/ις σπουδαστές/τριες των ΕΠΑΛ.

Προκήρυξη της νΚΑ προς τους/ις σπουδαστές/τριες των ΕΠΑΛ.