Solidarity with the Student Movement in Georgia | Ανακοίνωση Αλληλεγγύης στο Φοιτητικό Κίνημα στην Γεωργία & Ενημέρωση

Solidarity with the Student Movement in Georgia | Ανακοίνωση Αλληλεγγύης στο Φοιτητικό Κίνημα στην Γεωργία & Ενημέρωση

Ως νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, στέλνουμε από την Ελλάδα, τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη προς το αγωνιζόμενο φοιτητικό κίνημα στη Γεωργία, που παλεύει για δημόσια φοιτητική μερίμνα και κυρίως για δημόσια δωρεάν στέγαση στους φοιτητές.

Είναι σημαντικό πως με κέντρο την Τιφλίδα, οι φοιτητές ξεσηκώνονται διεκδικώντας μαχητικά ποιοτικές σπουδές, εκπαίδευση που θα αποτελεί δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για τους λίγους. Είναι επίσης σημαντικό πως παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, δεν κάνουν βήμα πίσω!

Στέλνουμε την αλληλεγγύη μας από την Ελλάδα, όπου οι φοιτητές από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο του 2024, έδωσαν ένα μεγάλο αγώνα ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για την παιδεία και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πάνω από 200 σχολές για όλο αυτό το διάστημα ήταν υπό κατάληψη από τους φοιτητές. Κάθε εβδομάδα σε κάθε πόλη δεκάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι των πανεπιστημίων διαδήλωναν με αίτημα την «αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους». Η αστυνομία όσες φορές προσπάθησε να καταστείλει τον αγώνα μας, εκδιώχθηκε από το ίδιο το φοιτητικό και εργατικό κίνημα. Οι φοιτητές κάθε εβδομάδα διεξήγαγαν γενικές συνελεύσεις, υλοποιώντας στην πράξη την άμεση δημοκρατία, ενώ πραγματοποιούσαν συντονιστικά των γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων από όλη την Ελλάδα οργανώνοντας τη δράση τους. Με το φοιτητικό κίνημα στην πρώτη γραμμή οργανώθηκαν και αντιπολεμικές διαδηλώσεις υπέρ του λαού της Παλαιστίνης, για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, για να φύγει το ΝΑΤΟ από την Ελλάδα. Με το φοιτητικό κίνημα πλάι στο εργατικό κίνημα οργανώθηκαν κοινές διαδηλώσεις και απεργίες.

Solidarity with the Student Movement in Georgia

As Communist Liberation Youth, we send from Greece, our internationalist solidarity to the struggling student movement in Georgia, which is fighting for public student rations and especially for public and free accommodation for students.

It is important that with Tbilisi at the center, students are rising up, militantly demanding quality studies, education that is a right for all and not a privilege for the few. It is also important that despite the repression and arrests, they are not retreating!

We send our solidarity from Greece, where students from January to March 2024, have been struggling against the new bill on education and the establishment of private universities. More than 200 university departments for all this time were occupied by the students. Every week in every city of Greece, tens of thousands of high school and university students, teachers and university employees were demonstrating demanding “exclusive public and free education for all”. Every time the police tried to break up our struggle, they were pushed out by the student and workers’ movement itself. The students held general assemblies every week, putting direct democracy into practice, while coordinating general assemblies and occupations from all over Greece by organizing their action. With the student movement at the forefront, anti-war demonstrations were also organized in support of the people of Palestine, to stop the genocide in Gaza, to get NATO out of Greece. Joint demonstrations and strikes were organised with the student movement alongside the labour movement.


Ενημέρωση για την κατάσταση στην Γεωργία & τη δράση του φοιτητικού κινήματος.

Φοιτητές, μέλη της φοιτητικής κίνησης «May Student Movement» απευθύνθηκαν στη νΚΑ, ενημερώνοντας μας τόσο για την κατάσταση στο φοιτητικό κίνημα στη Γεωργία και τα αιτήματα των φοιτητών όσο και για την εξέλιξη των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ.

Η πορεία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων βάσει των αναγκών του κεφαλαίου είναι παρόμοια με αυτήν στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ, η Γεωργία βίωσε όπως και όλα τα κράτη – πρώην μέλη της ΕΣΣΔ, μια σειρά νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων που μετέτρεψαν τα κοινωνικά αγαθά σε εμπορεύματα που «άνοιξαν αγορές» και οδήγησαν σε ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό το κύμα της «απελευθέρωσης» που συνδυάστηκε με το αφήγημα του νέου ανεξάρτητου κράτους, επηρέασε και την εκπαίδευση.

Η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε στο ελάχιστο, ενώ σταδιακά εμφανίστηκαν και μικρά ιδιωτικά πανεπιστήμια και τεχνικά κολλέγια με ξεκάθαρο στόχο την κερδοφορία των επιχειρηματιών. Σήμερα, όλοι οι παίκτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προάγουν τα καπιταλιστικά ιδεώδη ως μονόδρομο για τους φοιτητές, την ώρα που για να καταφέρουν να σπουδάσουν, αναγκάζονται να δουλεύουν για να μπορέσουν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, στέγαση, σίτιση, αλλά και δίδακτρα, κόστη εξετάσεων κλπ. Η σκληρή αυτή πραγματικότητα, επηρεάζεται και από την στεγαστική κρίση που εντάθηκε τόσο μέσα στην πανδημία όσο και με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία καθώς στην Γεωργία μετανάστευσαν χιλιάδες Ουκρανοί και Ρώσοι για να αποφύγουν την στράτευση.

Τα δύο τελευταία χρόνια το φοιτητικό κίνημα στη Γεωργία προσπαθεί να βγει στο προσκήνιο διεκδικώντας δημόσια, δωρεάν φοιτητική μέριμνα, και κυρίως αξιοπρεπείς φοιτητικές εστίες που θα παρέχονται στους φοιτητές, ενώ θέτουν και καθολικό αίτημα για δημόσιες και δωρεάν σπουδές ώστε οι φοιτητές να σταματήσουν να δουλεύουν και να εστιάσουν στις σπουδές τους. Οι φοιτητές προχώρησαν σε πορείες αλλά και καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων και γραφείων, μπλοκάροντας έτσι την λειτουργία των ιδρυμάτων και κυρίως του κρατικού πανεπιστημίου της Τιφλίδας. Παράλληλα, συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις ενάντια σε εξώσεις φτωχών ανθρώπων από τα σπίτια τους, σε διαμαρτυρίες για την υπεράσπιση δημόσιων χώρων ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις αλλά και πλάι σε εργαζόμενους σε απεργίες.

Στις 7 Απριλίου, οργανώθηκε μεγάλη φοιτητική διαδήλωση με κεντρικό αίτημα την άμεση παροχή δωρεάν στέγασης στους φοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων. Χαρακτηριστικά οι φοιτητές του May Student Movement μας ανέφεραν πως το κρατικό πανεπιστήμιο της Τιφλίδας με πάνω από 20 χιλιάδες γραμμένους φοιτητές διαθέτει περίπου 300 δωμάτια.

Τέλος, οι φοιτητές μας ενημέρωσαν πως παρακολουθούσαν στενά τον αγώνα του φοιτητικού και πανεκπαιδευτικού κινήματος στην Ελλάδα, και εμπνεύστηκαν πραγματικά ώστε να δυναμώσουν και εκείνοι τον αγώνα τους και να τον συνδέσουν με τους αγώνες των εργαζόμενων στη Γεωργία.