Super market καταρτίσεων…

Super market καταρτίσεων…

Λίγα χρόνια μετά την επέκταση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθιστώντας την έτσι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης στην Ελλάδα, η εταιρεία «Σκλαβενίτης» με 22.000 εργαζόμενους έρχεται να επεκτείνει τις δράσεις της πέραν του λιανεμπορίου. Αρχές Μαΐου και μετά από έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρείας όσον αφορά την: «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (επιπέδου ένα και δύο) επαγγελμάτων σχετιζόμενων με το Λιανικό Εμπόριο. Έκδοση, διακίνηση και εμπορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών και εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Διοργάνωση πάσης φύσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων καθώς και τον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και άνεργους».

Ακόμα κι αν φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας μια αλυσίδα λιανεμπορίου να ενδιαφέρεται για τον χώρο της εκπαίδευσης τόσο έντονα, τα παραδείγματα της Lidl και της Tesco, όπου έχουν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης, αποδεικνύουν το αντίθετο. Ο ιδιωτικός παράγοντας έχει παρεισφρήσει στον χώρο της εκπαίδευσης με διάφορους τρόπους, ξεκομμένα ή μη, από τα δημόσια ιδρύματα. Διάφορες εταιρείες δημιουργούν ή χρηματοδοτούν διετή προγράμματα κατάρτισης, αγοράζουν τομείς και εξοπλισμό των πανεπιστημίων, “χρηματοδοτούν” από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις χορηγίας επώνυμων εδρών, παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση του περιεχόμενου των σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δημιουργούν φθηνά πακέτα κατάρτισης «κομμένα και ραμμένα» στις ανάγκες του κεφαλαίου, που θα δίνουν κυριολεκτικά διαβατήρια για την ανεργία. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως για το κεφάλαιο η εκπαίδευση αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα για το ξεπέρασμα της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης γιατί αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο άμεσης κερδοφορίας, γιατί διαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική προς όφελός του, αλλά και γιατί διαμορφώνει απευθείας το εργατικό δυναμικό που έχει ανάγκη. Νέους “απασχολήσιμους” με δεξιότητες μιας χρήσης, μορφωτικά λοβοτομημένους και εργασιακά υποταγμένους, που θα μαθαίνουν από την επιχείρηση και για την επιχείρηση. Αυτό είναι το δόγμα και το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών ομίλων για την εκπαίδευση και των προγραμμάτων κατάρτισης που εκπονούν.

Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου και σε αυτό το πεδίο βάθυνε και επιτάχυνε με όλους τους νόμους για το δημόσιο σχολείο, την Ε.Ε.Κ., τη μαθητεία και την Ανώτατη Εκπαίδευση την εισβολή των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση, στρώνοντας τον δρόμο και ανοίγοντας την όρεξη για τη ΝΔ για ακόμη πιο αντιδραστικές τομές και ενίσχυση της εισόδου του κεφαλαίου στην εκπαίδευση. Κάθε άλλο παρά υπέρμαχος της δημόσιας και δωρεάν παιδείας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως άλλωστε δείχνει και η συμβολική τοποθέτηση του Π. Κόκκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο του, ο οποίος έχει ταχθεί επανειλλημένα υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και για αυτές του τις θέσεις εξελέγη.

Καθώς η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης βαθαίνει ολοένα και περισσότερο, το αίτημα μας για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση είναι όσο ποτέ αναγκαίο. Η στέρεη βαθιά επιστημονική γνώση για τις ανάγκες της κοινωνίας είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Διεκδικούμε γνώση για τις ανάγκες μας και στο ύψος αυτών, και όχι για τις ανάγκες και το κέρδος του κεφαλαίου.

  • Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν εκπαίδευση με δημόσια, κρατική χρηματοδότηση και αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Όχι στην παράδοση της εκπαίδευσης στα νύχια της ιδιωτικής κερδοφορίας.
  • Ενιαίο, δωρεάν, δημόσιο, δωδεκάχρονο σχολείο και ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση με ελεύθερη πρόσβαση στην γνώση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Όχι στους υποβαθμισμένους, υποχρηματοδοτούμενους και αφυδατωμένους από ένα στέρεο υπόβαθρο γενικών γνώσεων, πολλαπλούς κύκλους σπουδών.
  • Ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο δωρεάν σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης μετά το δωδεκάχρονο σχολείο με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα για όσα επαγγέλματα δεν απαιτείται πανεπιστημιακή μόρφωση.

νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση