Συνένοχοι στο έγκλημα δεν θα γίνουμε!

Συνένοχοι στο έγκλημα δεν θα γίνουμε!

Ειδική έκδοση της νΚΑ για τους μαθητές.

Δεν ξεπουλάμε τα όνειρά μας! Δεν υποτασσόμαστε! Διαλέγουμε μεριά!

Δεν επιλέγουμε ούτε στρατιωτικές σχολές ούτε μπατσοσχολές στο μηχανογραφικό μας,
επιλέγουμε με βάση τα όνειρα και τις ανάγκες μας!

Εδώ και τώρα κατάργηση των ΜΑΤ, της ομάδας ΔΕΛΤΑ και των άλλων δυνάμεων
καταστολής. Έξω η αστυνομία από τις διαδηλώσεις και τις διαδικασίες του μαζικού
κινήματος.

Ριζική μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών – κατάργηση των νέων εξοπλιστικών
προγραμμάτων.