2ο συνέδριο νΚΑ

2ο συνέδριο νΚΑ

Το Δεκέμβριο του 200 διεξήχθη το 2ο συνέδριο της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση.

Οι θέσεις του Κ.Σ.

2ο συνέδριο νΚΑ Θέσεις