Μένουμε ενεργοί – υγεία, συλλογικότητα, αλληλεγγύη!

Μένουμε ενεργοί – υγεία, συλλογικότητα, αλληλεγγύη!