ΝΑΡ-νΚΑ: Αλληλεγγύη στους σεισμόπληκτους σε Τουρκία & Συρία | Solidarity to earthquake victims in Turkey & Syria

ΝΑΡ-νΚΑ: Αλληλεγγύη στους σεισμόπληκτους σε Τουρκία & Συρία | Solidarity to earthquake victims in Turkey & Syria

Οι λαοί Τουρκίας και Συρίας δοκιμάζονται από τις τεράστιες καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι ισχυροί σεισμοί στη νοτιοανατολική Τουρκία. Οι νεκροί είναι ήδη πάνω από χίλιοι ενώ πολλές χιλιάδες θα είναι οι τραυματίες, τα ορφανά και οι ανέστιοι. Η καρδιά και το μυαλό μας βρίσκονται με τον αδελφό τουρκικό λαό και τους υπόλοιπους γειτονικούς λαούς. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά και να προσφέρει βοήθεια σε διασώστες, διασωστικό εξοπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η εργατική τάξη θα δώσει τον δικό της αγώνα αλληλεγγύης που είναι ουσιαστικός, ειλικρινής και αληθινός. Ο λαός μας πρέπει να βοηθήσει να σωθούν οι γειτονικοί λαοί. Τώρα είναι η ώρα για σωματεία και φορείς να πάρουν τις δικές τους πρωτοβουλίες αλληλεγγύης προς τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία.  Ως ΝΑΡ και νΚΑ δεσμευόμαστε να προτείνουμε και να στηρίξουμε ανάλογες πρωτοβουλίες.

Εκφράζουμε την ειδική συμπαράστασή μας σε συντρόφους και συντρόφισσες στην άλλη όχθη του Αιγαίου που πιθανόν να έχασαν συγγενείς και φίλους.

Οι σεισμοί ήταν ισχυροί όμως για μια ακόμη φορά παρατηρούμε ότι είναι τα σπίτια του λαού, οι φτωχογειτονιές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Η εργατική τάξη και τα φτωχά στρώματα στην Τουρκία και τη Συρία πλήρωσαν τον μεγαλύτερο φόρο αίματος. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δυο λαούς τους οποίους οι κυβερνήσεις τους, τους έχουν βάλει να πολεμούν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, οι πρόσφυγες του πολυετούς πολέμου στη Συρία ξεριζώνονται ακόμα μια φορά, αντιμετωπίζοντας και αυτή την καταστροφή κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Μαζί με την αλληλεγγύη μας, εκφράζουμε ξανά το μόνιμο αίτημά μας να σταματήσουν οι πόλεμοι, να αποσυρθούν οι στρατοί κατοχής, να σταματήσουν τα εξοπλιστικά προγράμματα και η καλλιέργεια εθνικιστικού κλίματος από τα κράτη της περιοχής.

Οι λαοί της ΝΑ Μεσογείου δεν χρειάζονται πολέμους, εθνικισμό και καπιταλιστικούς ανταγωνισμούς. Χρειαζόμαστε υποδομές, κοινωνική μέριμνα, προστασία της ανθρώπινης ζωής και διεθνιστική αλληλεγγύη!

Επιτροπή Διεθνών του ΝΑΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση και της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Ελλάδα, 6/2/2023


Συγκεντρώνουμε χρήματα για να τα στείλουμε σε εργαζόμενους και ανθρώπους που επλήγησαν και χρειάζονται υποστήριξη, χωρίς διαμεσολάβηση του τουρκικού κράτους. Η οικονομική ενίσχυση θα φτάσει σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με αριστερά κόμματα, με τα οποία ήδη έχουμε σχετική συνεννόηση και εργατικές οργανώσεις.

Οι καταθέσεις μπορούν να γίνονται με την ένδειξη για “Στήριξη σεισμόπληκτων Τουρκίας” στους λογαριασμούς στο όνομα Μαρξιστικό Πολιτιστικό Εργαστήρι – Εθνικής Τράπεζας με IBAN: GR6301101510000015100178175 και – Τράπεζας Πειραιώς με IBAN : GR6301710240006024151313688


English Version

SOLIDARITY TO EARTHQUAKE VICTIMS IN TURKEY AND SYRIA

The people of Turkey and Syria are suffering hardships by the huge devastation left behind by the powerful earthquakes in southeastern Turkey. The dead are already over a thousand, while many thousands will be the injured, the orphans and the homeless. Our hearts and thoughts are with the brotherly Turkish people and the rest of the neighboring peoples. We demand the Greek government to show immediate reflexes and offer aid by sending rescuers, rescuing equipment and humanitarian aid.

The working class will wage its own solidarity struggle which is substantial, honest and true. Our people must help save the neighboring peoples. Now is the time for unions and people’s collectives to take their own solidarity initiatives towards the earthquake victims in Turkey and Syria. As NAR and nKA we are committed to taking and supporting similar initiatives.

We also express our special sympathy to comrades on the other side of the Aegean who may have lost relatives and friends.

The earthquakes were strong, but once again we notice that it is the people’s houses, the slums that suffered the greatest damage. The working class and the poor in Turkey and Syria paid the greatest blood toll. Let’s not forget that these are two peoples whose governments have set them to war with each other in recent years. At the same time, the refugees of the long war in Syria are uprooted once again, facing this catastrophe under extremely unfavorable conditions.

Together with our solidarity, we express again our permanent request to stop the wars, to withdraw the occupying armies, to stop the armament programs and the cultivation of a nationalist climate by the states of the region.

The peoples of the SE Mediterranean do not need wars, nationalism and capitalist rivalries. We need infrastructure, social care, protection of human life and international solidarity!

International Relations Committee of NAR for the Communist Liberation and Communist Liberation youth, Greece, 6/2/2023

Turkish Version

DEPREM MAĞDURLARIYLA DAYANIŞMA

Türkiye ve Suriye halkı, Türkiye’nin güneydoğusundaki şiddetli depremlerin geride bıraktığı büyük yıkımın sıkıntısını çekiyor. Ölü sayısı şimdiden bini aştı, binlercesi de yaralı. Geride binlerce yetim ve evsiz kalacak. Kalbimiz ve düşüncelerimiz kardeş Türk halkı ve diğer komşu halklarla birliktedir. Yunan hükümeti’nin acil refleks göstermesini ve kurtarma ekipleri, kurtarma ekipmanı ve insani yardım göndermek için yardım teklif etmesini talep ediyoruz.

İşçi sınıfı kendi sağlam, dürüst ve doğru dayanışma mücadelesini verecektir. Halkımız, komşu halkları kurtarmaya yardım etmelidir. Şimdi sendikaların ve halk örgütlerinin Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yönelik kendi dayanışma girişimlerini gerçekleştirme zamanı. NAR ve nKA olarak benzer girişimlerde bulunmayı ve desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

Ege’nin diğer yakasında akrabalarını ve arkadaşlarını kaybetmiş olan yoldaşlarımıza da özel taziyetlerimizi ifade ediyoruz.

Depremler şiddetliydi ama bir kez daha görüyoruz ki en büyük zararı kötü yapılmış ve gecekondular verdi. Türkiye ve Suriye’de en büyük bedeli işçi sınıfı ve yoksullar ödedi. Unutmayalım ki bunlar son yıllarda birbirleriyle savaşa tutuşmuş iki halktır. Aynı zamanda, Suriye’deki uzun savaşın mültecileri bir kez daha bu felaketle son derece elverişsiz koşullar altında karşı karşıya kaldılar.

Dayanışmamızla birlikte, savaşların durdurulması, işgalci orduların geri çekilmesi, silahlanma programlarının durdurulması ve bölge devletlerinin milliyetçi iklim oluşturmasına karşı daimi talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Güneydoğu Akdeniz halklarının savaşlara, milliyetçiliğe ve kapitalist rekabete ihtiyacı yok. Altyapıya, sosyal bakıma, insan yaşamının korunmasına ve uluslararası dayanışmaya ihtiyacımız var!