Solidaridad internacionalista con el movimiento estudiantil de lucha en Argentina | Διεθνιστική Αλληλεγγύη στο Αγωνιζόμενο Φοιτητικό Κίνημα της Αργεντινής

Solidaridad internacionalista con el movimiento estudiantil de lucha en Argentina | Διεθνιστική Αλληλεγγύη στο Αγωνιζόμενο Φοιτητικό Κίνημα της Αργεντινής

Ως νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, στέλνουμε από την Ελλάδα, τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη προς το αγωνιζόμενο φοιτητικό κίνημα στην Αργεντινή, ενόψει της μεγάλης πανεκπαιδευτικής διαδήλωσης της 23ης Απριλίου.

Η νεολαία και στις δύο χώρες έχει να αντιμετωπίσει την επίθεση του κεφαλαίου, που θέλει όλα τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, όπως αυτό της παιδείας, να μετατραπούν σε εμπορεύματα για λίγους και εκλεκτούς. Θέλουν πανεπιστήμια που αναπτύσσουν την δική τους επιχειρηματική λειτουργία, με το κράτος να μειώνει όλο και περισσότερο την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Ό,τι βιώνετε τώρα από την κυβέρνηση Milei, βιώνουμε και εμείς από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καθώς και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις είτε προσδιορίζονταν ως «συντηρητικές» είτε ως «προοδευτικές».

Στην Ελλάδα, η κρατική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση μειώνεται συνεχώς, την ώρα που δίνεται πληθώρα χρημάτων για την αστυνομία, τον στρατό και το ΝΑΤΟ, για την στήριξη των συμφερόντων του κεφαλαίου. Το κόστος σπουδών της παιδείας που οφείλει να είναι δημόσια και δωρεάν για όλους, μεταφέρεται προς τους φοιτητές και τις οικογένειες τους, ενώ ίδια είναι η κατάσταση και στα σχολεία. Παράλληλα, οι φοιτητικές παροχές όπως η σίτιση και η στέγαση σε εστίες είναι στην χειρότερη δυνατή κατάσταση. Τα πανεπιστήμια στην προσπάθεια τους να υποστηρίξουν τα έξοδα τους, αλλά και σε μια γενικότερη κατεύθυνση της λεγόμενης «απελευθέρωσης» προς την αγορά, συνεργάζονται και χρηματοδοτούνται από επιχειρήσεις, επηρεάζοντας μέχρι και το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο που μαθαίνουν οι φοιτητές αλλά και την έρευνα βάσει των αναγκών της αγοράς.

Αποκορύφωμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, ανάλογες με αυτές της κυβέρνησης Milei, ήταν η ψήφιση του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, κάτι που αντιτίθεται στο σύνταγμα της χώρας, που προβλέπει πως η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποτελείται μόνο από δημόσια πανεπιστήμια. Φυσικά, αυτό δεν δόθηκε ως δώρο αλλά κερδήθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες της νεολαίας και του λαού.

Στέλνουμε την αλληλεγγύη μας από την Ελλάδα, όπου οι φοιτητές από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο του 2024, έδωσαν ένα μεγάλο αγώνα ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για την παιδεία και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πάνω από 200 σχολές για όλο αυτό το διάστημα ήταν υπό κατάληψη από τους φοιτητές. Κάθε εβδομάδα σε κάθε πόλη δεκάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι των πανεπιστημίων διαδήλωναν με αίτημα την «αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους». Η αστυνομία όσες φορές προσπάθησε να καταστείλει τον αγώνα μας, εκδιώχθηκε από το ίδιο το φοιτητικό και εργατικό κίνημα. Οι φοιτητές κάθε εβδομάδα διεξήγαγαν γενικές συνελεύσεις, υλοποιώντας στην πράξη την άμεση δημοκρατία, ενώ πραγματοποιούσαν συντονιστικά των γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων από όλη την Ελλάδα οργανώνοντας τη δράση τους. Με το φοιτητικό κίνημα στην πρώτη γραμμή οργανώθηκαν και αντιπολεμικές διαδηλώσεις υπέρ του λαού της Παλαιστίνης, για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, για να φύγει το ΝΑΤΟ από την Ελλάδα. Με το φοιτητικό κίνημα πλάι στο εργατικό κίνημα οργανώθηκαν κοινές διαδηλώσεις και απεργίες.

Είμαστε σίγουροι πως και εσείς στην άλλη πλευρά του πλανήτη έχετε μπροστά σας μια μεγάλη μάχη, ενάντια στις πολιτικές του κεφαλαίου, διεκδικώντας μια παιδεία ποιοτική, δωρεάν και δημόσια. Η νεολαία σε κάθε γωνιά του κόσμου θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μια άλλη κοινωνία.


Como Juventud de Liberación Comunista (νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση en griego), enviamos desde Grecia, nuestra solidaridad internacionalista al movimiento estudiantil en lucha de Argentina, ante la gran manifestación universitaria del 23 de abril.

La juventud de ambos países tiene que hacer frente al ataque del capital, que quiere que todos los bienes sociales públicos, como la educación, se conviertan en mercancías para unos pocos elegidos. Quieren universidades que desarrollen su propia función empresarial, y el Estado reduce cada vez más la financiación de la educación. Lo que ustedes están experimentando ahora con el gobierno de Milei, nosotros también lo estamos experimentando con el gobierno de Mitsotakis, así como con todos los gobiernos anteriores, tanto si se identificaban como “conservadores” o “progresistas”.

En Grecia, la financiación estatal de la educación se reduce constantemente, mientras que se da mucho dinero a la policía, al ejército y a la OTAN para apoyar los intereses del capital. El coste de los estudios, que deberían ser públicos y gratuitos para todos y todas, se está trasladando a los/las estudiantes y a sus familias. Al mismo tiempo, las instalaciones para los/las estudiantes, como la comida y el alojamiento en las residencias, se encuentran en el peor estado posible. Las universidades, en un intento de sufragar sus costes, pero también en una dirección más general de la llamada “liberalización” hacia el mercado, están cooperando con las empresas y son financiadas por ellas, influyendo incluso la propia materia que estudian e investigan los/las estudiantes en función de las necesidades del mercado.

La culminación de las reformas educativas similares a las del gobierno de Milei fue la aprobación del nuevo proyecto de ley de educación para establecer universidades privadas en Grecia, lo que va en contra de la constitución del país, que estipula que la educación superior consistirá únicamente en universidades públicas. Por supuesto, este “monopolio” público no se nos regaló, sino que se consiguió mediante duras luchas de la juventud y el pueblo.

Enviamos nuestra solidaridad desde Grecia, donde los/las estudiantes, desde enero a marzo de 2024, han estado llevando a cabo una gran lucha contra el nuevo proyecto de la ley sobre la educación y el establecimiento de universidades privadas. Más de 200 facultades durante todo este período fueron ocupadas por los estudiantes. Cada semana en cada ciudad decenas de miles de estudiantes, profesores/as y trabajadores/as universitarios/as se manifestaban exigiendo “educación exclusivamente pública y gratuita para todos”. Cada vez que la policía intentaba reprimir nuestra lucha, era expulsada por el propio movimiento estudiantil y obrero.

Los/las estudiantes celebraron asambleas generales todas las semanas, poniendo en práctica la democracia directa, al tiempo que coordinaban asambleas generales y ocupaciones de toda Grecia, organizando su acción. Con el movimiento estudiantil a la cabeza, también se organizaron manifestaciones contra la guerra en apoyo al pueblo de Palestina, para detener el genocidio en Gaza, para sacar a la OTAN de Grecia. Se organizaron manifestaciones y huelgas conjuntas con el movimiento estudiantil y el movimiento obrero.

Estamos seguros/as de que vosotros/as, al otro lado del planeta, también tenéis una gran batalla por delante, contra las políticas del capital, exigiendo una educación de calidad, gratuita y pública. ¡La juventud de todos los rincones del mundo estará al frente de la lucha por una sociedad diferente!